Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 182/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 580/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Wa 938/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 231/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Bd 1154/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-10

Sprawa ze skargi [...] na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska [...] w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska

IV SA/Wa 1506/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

skarg Towarzystwa O. z siedzibą w W. i Fundancji G. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 2632/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1833/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skargi kasacyjne [...] oraz Z. F. i A. F. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. F. i A. F. na czynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu opłaty

IV SA/Wa 1772/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania zmierzającego do wydania decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań naprawczych szkody w środowisku

IV SA/Wa 2373/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

skarg Towarzystwa [...] w W. i Fundacji G. z siedzibą w W. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   +10   54