Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 173/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 380/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

I SA/Łd 620/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Łd 619/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.

II SA/Łd 573/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1041/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 290/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej warunków zabudowy