Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Wr 572/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Wniosek w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy N. przez osoby fizyczne i prawne

II SA/Wa 635/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia

II SA/Op 286/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania stypendium