Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Wa 509/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Wa 623/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Wa 1354/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

II SA/Wa 1354/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-07

Wniosek w przedmiocie przyznania zapomogi losowej

IV SAB/Wr 176/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie doręczenia decyzji o skreśleniu z listy studentów

II SA/Wa 1461/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji