Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Kr 63/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Wr 16/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w Z. w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste

II SAB/Ke 24/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie potwierdzenia odpowiednim aktem prawnym zakupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w S.

III SAB/Wr 18/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty L. w przedmiocie wydania prawa jazdy

IV SAB/Wa 89/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie wydania wypisu z rejestru gruntów

IV SAB/Wa 65/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty L. w przedmiocie dokonania wpisu w ewidencji gruntów

II SAB/Lu 98/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę; w zakresie skargi kasacyjnej , sygn. akt II SAB/Lu 98/12

IV SAB/Wr 293/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty T. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 35/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SAB/Po 24/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   3