Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wr 232/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta W. w przedmiocie wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SAB/Wr 233/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-19

Sprawa ze skargi L. W. na przewlekłość postępowania Prezydenta W. w przedmiocie wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem

II SAB/Op 72/20 - Postanowienie WSA w Opolu z 2021-02-23

Sprawa ze skargi W. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy

III FZ 217/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie rozpoznania wniosku dotyczącego podatku od nieruchomości

II SAB/Bk 253/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2021-02-24

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta S. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 2893/20 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie wniosku z 11 lutego 1949 r. o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości

I SAB/Gl 28/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-03-01

Sprawa ze skargi E.G. (G.) na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Łd 8/21 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-10-06

Sprawa ze skargi T.K. na przewlekłość Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie prowadzenia postępowania z wniosku o zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości

I SAB/Wa 5/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-18

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie przez Prezydenta [...] postępowania w przedmiocie wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

II SAB/Sz 121/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-10-15

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta S. w przedmiocie rozpoznania wniosku o nabycie nieruchomości
1   Następne >   2