Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 877/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Lesznie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 30/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 208/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych i uznania zarzutów z...

II SA/Lu 249/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 858/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 791/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1100/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r, nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 135/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

VII SA/Wa 2426/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-01

Zażalenie na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 200/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
1   Następne >   2