Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 747/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. nr [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

IV SA/Gl 493/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

II SA/Wa 1588/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. N. na Wojewodę [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 493/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie

II SA/Po 845/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 569/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania...

I OZ 97/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I.N. na Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 604/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie

IV SA/Gl 87/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego w kwestii zażalenia na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania pisma skarżącego datowanego na '27 marca 2013 r.'