Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Lu 715/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu; w zakresie wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Lu 443/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 144/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-08-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu W.P. w sprawie ze skargi na postanowienie [....] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Bd 255/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki postanowił:

II SA/Lu 183/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki części budowlanego

II SA/Lu 181/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 182/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych