Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu związanych z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionej kopii bądź uwierzytelnionego odpisu pisma

III SA/Kr 351/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1151/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionej kopii bądź uwierzytelnionego odpisu pisma

III SAB/Kr 102/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-12

Wniosek Z. Ś. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 798/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłków celowych

III SA/Kr 601/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku okresowego i Nr: [...] w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1296/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 1150/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie posiłku

III SA/Kr 1150/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu związanych z udziałem w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie posiłku

III SA/Kr 1285/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie posiłków w barze
1   Następne >   +2   +5   +10   17