Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 444/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

III SA/Kr 445/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

Skarga M. P. na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania

III SA/Kr 750/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-11

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SAB/Kr 22/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-15

Wniosek J. J. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 253/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SO/Kr 37/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie pomocy finansowej związanej z powodzią

III SA/Kr 216/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu w związku ze sporządzeniem opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 486/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-25

skarg M. P. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłków celowych Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego

III SAB/Kr 17/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-22

Wniosek J. J. o ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na bezczynność SKO

III SA/Kr 726/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Wniosek w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13