Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1504/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 357/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Wa 554/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia rzecznika patentowego w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

III SA/Kr 784/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-25

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

II SO/Wa 26/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi P. B. w przedmiocie prawa do lokalu socjalnego