Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1819/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w C. w przedmiocie uznania za nieuzasadnioną skargi na działalność wójta gminy dotyczącej sposobu doręczenia decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego