Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Lu 230/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy w przedmiocie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III SA/Lu 198/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w przedmiocie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani

III SA/Gl 1139/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

III SA/Lu 131/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dz. w przedmiocie usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Sz 1135/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w przedmiocie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

II SA/Wr 2964/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie zmiany uchwały LXIX/442/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

VIII SA/Wa 131/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta R.

II GSK 414/13 - Wyrok NSA z 2014-06-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W. G. w przedmiocie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

II GSK 1239/14 - Wyrok NSA z 2015-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc...

II GSK 1240/14 - Wyrok NSA z 2015-06-30

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc...
1   Następne >   2