Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 33/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-13

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 122/10 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Z. w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 48/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie z wniosku Z. S. o wymierzenie grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę