Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OPP 47/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga W. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 136/09 w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w przedmiocie opłaty za powtarzanie przedmiotu

I OPP 15/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Skarga A. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 155/10 w sprawie ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

I OPP 99/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-22

Skarga J. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 189/14 ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy przedstawienia do tytułu naukowego profesora nauk technicznych

I OPP 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga K. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1756/12 w sprawie ze skargi na decyzję Prorektora Uniwersytetu [...] w K. w przedmiocie odmowy wymiany odpisu dyplomu w języku angielskim

I OPP 118/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-25

Skarga Z. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1642/14 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania zażalenia

I OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1212/14 ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] z [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 28/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 323/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów

I OPP 30/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 345/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia roku akademickiego 2006/2007

I OPP 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SA/Kr 344/10 ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia na II kierunek studiów

I OPP 37/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dziekana Wydziału [...] nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy studentów
1   Następne >   3