Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ke 166/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

I OZ 1359/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 1314/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni...

II OZ 1294/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 510/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 926/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-11-18

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

I OZ 1228/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego oku nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Po 839/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynku mieszkalnego

IV SA/Gl 746/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odroczenia terminu płatności rat zadłużenia z tytułu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 1330/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę
1   Następne >   2