Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala;

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora szpitala;

III SA/Lu 648/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 665/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 632/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA 390/94 - Wyrok NSA z 1994-09-23

Skarga Pascala E. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także

III SA/Kr 1118/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzenia wymaganej dokumentacji powypadkowej pracowników