Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GW 8/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagradzania za utracony zarobek

I OW 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia E. O. na niezałatwienie w terminie wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OW 236/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do działania w imieniu Skarbu Państwa w przypadku gdy wnioskodawca oczekuje administracyjnego rozstrzygnięcia sprawy roszczeń o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy , znak GKM

I OW 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku

II GW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie wniosku o zwrot kosztów stawiennictwa świadka oraz wynagrodzenia za utracony zarobek

II GW 21/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Wniosek w przedmiocie skargi na Starostę W.

II OW 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Wniosek SKO w R. o rozstrzygniecie sporu o właściwość pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym w R. a Wojewodą Mazowieckim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OW 43/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia J. M. na postanowienie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego zakończenie postępowań wywłaszczeniowych