Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OW 128/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku M. S. o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

I OW 29/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. W. o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu w placówce dla bezdomnych

I OW 35/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do prowadzenie sprawy z wniosku S. G. o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 218/18 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ł. S. o przyznanie pomocy w formie schronienia i posiłku

I OW 19/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej odpłatności za pobyt R.H. i P.H. w schronisku dla bezdomnych

I OW 104/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku K. Ż.

I OW 52/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej wniosku R. K.

I OW 25/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.W. o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

I OW 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D. o przyznanie pomocy w formie bezpłatnego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych

I OW 300/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1   Następne >   2