Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

I OSK 1608/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

I OSK 471/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie mianowania na stopień nauczycielski

I OSK 85/05 - Wyrok NSA z 2005-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

II SA/Sz 1389/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1609/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Kuratora Oświaty w K. w przedmiocie nauczyciele

I OSK 1015/07 - Wyrok NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1203/07 - Wyrok NSA z 2008-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

II SA/Rz 93/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nadającej stopień nauczyciela kontraktowego

I OSK 810/08 - Wyrok NSA z 2009-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2