Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 133/13 - Wyrok NSA z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 626/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 651/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

III SA/Lu 613/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w L. w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Wa 748/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania emerytury policyjnej w drodze wyjątku

II SA/Wa 2111/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie zmiany decyzji Nr [...]

II SA/Po 551/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

II SA/Po 1223/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Po 261/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

II SA/Wa 927/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji waloryzacyjnych
1   Następne >   +2   +5   7