Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

V SAB/Wa 28/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie wniosku o wpis do ewidencji producentów rolnych

VII SAB/Wa 175/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

III SAB/Lu 22/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wykonywania nadzoru nad sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi

II SAB/Po 15/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju

III SAB/Łd 12/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków służbowych

VII SAB/Wa 56/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...]

II SAB/Op 32/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-08

Sprawa ze skargi C. S. na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przedmiocie ochrony danych osobowych

VII SAB/Wa 66/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...]

II SAB/Łd 89/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-02-14

Skarga Fundacji A w W. na bezczynność Dyrektora B Oddział w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VII SAB/Wa 60/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie
1   Następne >   2