Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony

II SAB/Wa 751/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w L. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej