Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

III SAB/Wr 181/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieprawidłowości,

II SAB/Wa 720/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji . w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Gl 56/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

IV SAB/Gl 20/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wypłacenia odszkodowania

IV SAB/Gl 19/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie podwyższenia renty socjalnej

III SAB/Łd 5/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego polegającej na braku odpowiedzi na pismo

III SAB/Wr 158/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie rozpoznania wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

III SAB/Kr 54/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-05

Skarga S. J., S. S. Z. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe '[...]' sp. j. z siedzibą w J. na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania postanowień niedozwolonych w umowach

IV SAB/Wr 95/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu A S.A. z siedzibą w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Wr 94/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu A S.A. z siedzibą w K. w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3