Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

VII SO/Wa 53/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Wniosek w przedmiocie nadzoru nad wskazanym stowarzyszeniem

III SA/Kr 573/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Sprawa ze skargi R. K. na czynność Starosty A w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Łd 98/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-18

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w S. o zobowiązanie sprawcy wypadku do zagospodarowania odpadów z wypadku

II SO/Bk 16/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-06-28

Wniosek w przedmiocie wykupienia udziału Skarbu Państwa w działkach leśnych

II SA/Sz 162/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-02-13

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SO/Sz 12/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-16

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Starostą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego do sprawdzenia numeru prawa jazdy

II SA/Sz 387/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-21

Wniosek w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruntach rolnych

II SO/Bk 15/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-10-16

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy

III SO/Kr 11/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-08

Wniosek Wójta Gminy S o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wójtem Gminy S a Starostą B dotyczącego rozpoznania wniosku S. C. o usunięcie naruszenia prawa poprzez niewykonanie decyzji Starosty B nr [...] w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego