Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej E. W. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

II SA/Lu 12/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie doprowadzenia do zgodności z prawem odcinka sieci kanalizacji deszczowej

II OW 13/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do załatwienia wniosku o przeprowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego udrażniania i konserwacji rowu

II OW 27/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie zmiany ukształtowania terenu i spływu wód opadowych

II SA/Gl 442/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odprowadzenia wód opadowych na teren drogi dojazdowej

II SAB/Lu 59/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta w przedmiocie przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego; w zakresie wniosku o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie zażalenia

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

II SA/Lu 246/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łęcznej w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie nieuregulowanego stanu prawnego ziemnego stawu wodnego
1   Następne >   +2   4