Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II GZ 180/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Ś. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. , nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niezasadne

I SA/Gl 1778/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii sformułowanego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

I GSK 809/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-28

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postan...