Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 538/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za nielegalne użytkowanie budynku

II GSK 931/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-29

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GZ 454/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie skreślenia z ewidencji instruktorów nauki jazdy

VII SA/Wa 2549/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia zjazdu z drogi krajowej do stanu poprzedniego

VII SA/Wa 2548/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przywrócenia zjazdu z drogi krajowej do stanu poprzedniego