Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 401/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie rejestracji pojazdu w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 703/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Wr 343/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Skarga B. i T. J., na decyzję SKO we W., w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu zarządcy, wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,

III SA/Lu 576/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 299/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w transporcie drogowym

III SA/Wr 146/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję S K O we W w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego drogi powiatowej nr 1660 wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II GSK 837/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-07

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów w transporcie drogowym

II GSK 466/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 600/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GSK 356/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100