Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I OZ 129/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie znak: [...] w przedmiocie ponownego rozpatrzenia sprawy

I OZ 1113/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Skarga Województwa Małopolskiego na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie reformy rolnej

I OZ 876/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji

I SA/Wa 2951/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 2351/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1570/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 2244/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-07

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1220/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego
1   Następne >   +2   +5   +10   16