Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Po 368/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Wa 132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie przeznaczenia do najmu poza konkursem lokalu użytkowego

II SA/Sz 568/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-06-25

Wniosek A. F. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Połczynie-Zdrój w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej

II SA/Gl 87/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

II SA/Łd 877/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-09-24

Wniosek w przedmiocie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Ł. na nieruchomości stanowiące własność PKS w Ł. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

II SA/Wr 680/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo

II SA/Wr 681/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo

II SA/Wr 156/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Wołowie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wołów

IV SA/Gl 603/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Gl 362/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały
1   Następne >   +2   +5   +10   60