Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Sz 440/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-07-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej

II SA/Rz 325/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Łd 369/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-05-21

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zaliczki alimentacyjnej

I OZ 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krakowie , Nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Lu 582/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

VIII SA/Wa 1097/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Bd 466/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 130/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

III SA/Gd 271/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Wr 185/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z ponoszenia odpłatności za pobyt matki w Domu Opieki
1   Następne >   +2   +5   +10   100