Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 158/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IV SA/Wa 2369/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 270/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

IV SA/Wa 2575/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1909/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

skarg A. B., A. B., W. B. i E. S. na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w S.

IV SA/Wa 2839/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 114/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

IV SA/Wa 1805/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2638/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenie lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2700/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   2