Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OSK 59/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 60/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 58/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę

I OSK 171/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 562/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

I OSK 62/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nasadzenia, urządzenia i obiekty ogródka działkowego

II SA/Ke 1055/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 2175/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 75/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OSK 2308/13 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   14