Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 436/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 936/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 246/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 1041/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II OZ 819/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

VII SA/Wa 365/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Skarga J. Ł. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na wykonanie rozbiórki nieczynnej kotłowni oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym i elementami zagospodarowania

II SA/Sz 355/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 718/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Po 611/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

II SA/Ol 345/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę