Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OSK 1975/11 - Wyrok NSA z 2011-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01

I OSK 1805/10 - Wyrok NSA z 2011-01-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny w związku z bezczynnością po wydaniu wyroku

II OSK 639/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 1485/07 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim

I OSK 864/11 - Wyrok NSA z 2011-07-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. M. na Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie wymierzenia kary grzywny organowi z powodu niewykonania wyroku

II OSK 1341/11 - Wyrok NSA z 2011-10-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. z siedzibą w Z. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 10/10 w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Z.