Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Sprawa ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II OSK 2425/14 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rzecz A. H. kwotę 400 (czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępow...

IV SAB/Wa 10/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

VII SAB/Wa 52/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi S. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VII SAB/Wa 52/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi S R na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie robót budowlanych przy budynku zlokalizowanym przy [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania decyzji; II. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywnę w kwocie 1000 zł (jeden tysią...

I SAB/Wa 3/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SAB/Wa 74/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego

VII SAB/Wa 110/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. zobowiązuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do rozpoznania wniosku R. M. C. i A. C. o ponowne rozpoznanie sprawy zakończonej decyzją tego organu znak: [...] - w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu wyroku wraz z aktami sprawy, II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, III. wymierza Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego grzywnę w wyso...

VII SAB/Wa 124/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. P. na przewlekłość postępowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

VII SAB/Wa 4/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi A. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1   Następne >   3