Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 2383/17 - Postanowienie NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2928/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1711/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1645/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wa 408/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2228/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II GSK 861/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty

VII SA/Wa 2064/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zezwolenia na uprzywilejowanie w ruchu drogowym pojazdów samochodowych

I SA/Wa 157/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-12

Skarga Miasta i Gminy [...] na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 153/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-12

Skarga Miasta i Gminy [...] na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   14