Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II OW 79/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-14

Wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ł. a Prezydentem Miasta S. w sprawie dotyczącej oszacowania strat i wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez powódź