Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OW 180/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. M. dotyczącego zezwolenia na usunięcie drzew

II OW 29/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Wniosek SKO w Olsztynie nr SKO.60.61.2013 o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Biała Piska a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Olsztynie dotyczącego wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku [...] Sp. z o.o. w Białej Piskiej o zmianę ostatecznej decyzji SKO w Olsztynie nr [...]