Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 79/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

II SA/Op 538/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.