Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 11/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 85/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego orzeka o niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały w części załącznika graficznego, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 2082, k.m. 6, obręb Piotrówka.

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek sprzeciwu Stowarzyszenia A z siedzibą od postanowienia referendarza sądowego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu , sygn. akt II SA/Op 182/15

II SA/Op 182/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-04-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na skutek wniosku Gminy Prószków o wykładnię wyroku WSA w Opolu

II SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 176/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

II SA/Op 337/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-07

skarg M. K., E. H., A. H., Z. W., Z. B., P. Z., M. Z., J. Z., K. H., W. H., J. K., T. W., A. S., J. S., A. M., A. B., D. K., M. B., Z. J., B. B., M. B., E. B., K. J., S. P., H. P., J. P., K. N., B. W., M. F., A. K., R. K., A. K., W. K., E. S., R. K., M. S., J. P., S. P., B. H., A. K., N. H., M. H., K. F., J. F., A. F., Ł. W., H. D., Z. W., A. W., M. W., Ł. W., L. K., M. K., E. K., M. T., I. M., M. J., A. C., I. C., M. J., M. J., J. J., S. G., M. G., R. G., D. W., P. W., M. W., P. S., M. K., I. K...

II SA/Op 101/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 485/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ozimku w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   2