Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 425/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Op 214/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łambinowice w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

II SA/Op 413/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SAB/Op 13/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-06-17

Sprawa ze skargi K. D. na Rektora A w przedmiocie bezczynności w podjęciu działań dyscyplinarnych

II SA/Op 415/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutów żłobków

II SA/Op 374/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

II SA/Op 378/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola

II SA/Op 388/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Op 384/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Op 370/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-17

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola
1   Następne >   +2   5