Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Op 172/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej przy Rektorze Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 148/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uniwersytetu Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium

II SA/Op 269/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. B. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu ucznia do szkoły

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Skarga S. W. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego na skutek skargi kasacyjnej S. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 189/14 o odrzuceniu skargi

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-08-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Opolu , nr [...] w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego skargi

II SA/Op 368/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie utworzenia szkoły i włączenia jej do zespołu szkół

II SA/Op 417/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kluczborku w przedmiocie regulaminu przyznawania nagród starosty dla uczniów i absolwentów szkół i placówek oświatowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Op 475/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-12-30

Sprawa ze skargi L. Z. na czynność Burmistrza [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły
1   Następne >   2