Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1389/08 - Wyrok NSA z 2009-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wydania nieruchomości

I OSK 1504/08 - Wyrok NSA z 2009-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OSK 29/09 - Wyrok NSA z 2009-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I SA/Wa 248/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 278/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 327/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 346/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 356/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

VIII SA/Wa 228/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie czynności egzekucyjnych

I SA/Wa 541/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13