Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 346/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 541/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 546/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1891/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 279/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 562/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 875/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 731/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 422/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I SA/Wa 480/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji
1   Następne >   2