Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 298/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie statutu

IV SA/Gl 85/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie statutu żłobka

IV SA/Gl 1185/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Związku Komunalnego Gmin do Spra w C. w przedmiocie ustalenia diet stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa i nie może być wykonana.

IV SA/Gl 1179/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zgromadzenia A. w J. w przedmiocie ustalenia diet stwierdza, że zaskarżona uchwała została wydana z naruszeniem prawa i określa, że nie może być ona wykonana.

IV SA/Gl 393/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie uregulowania zasad wydawania przez Miasto G. periodyków

IV SA/Gl 1087/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Chybie w przedmiocie statutu gminy

IV SA/Gl 298/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie statutu

IV SA/Gl 391/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w Łaziskach Górnych w przedmiocie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego

IV SA/Gl 305/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rędziny w przedmiocie statutu

IV SA/Gl 341/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie odwołania skarbnika gminy
1   Następne >   +2   5