Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 454/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w przedmiocie opłat dotyczących dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej

II SA/Op 261/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oleśnie w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Op 294/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 190/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 453/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie opłat za pobyt w placówce opiekuńczo