Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II SO/Gl 12/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego o właściwość w sprawie zakłócania porządku przez prowadzenie działalności transportowej

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-14

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o skierowanie B. Ś. do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie

II SA/Łd 371/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-06-23

Wniosek Wójta Gminy Z. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta G. dotyczącego wydania decyzji o udzielenie pomocy w formie pokrycia kosztów pobytu w Domu Samotnej Matki

II OW 29/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie pisma G. i J. K.

II OW 57/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-14

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy naruszania zakazów obowiązujących na terenie [...] Parku Krajobrazowego

I OW 178/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej w postaci skierowania S. S.do domu pomocy społecznej

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 79/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. T. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 91/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku H. B. G. o umieszczenie w domu pomocy społecznej